Debuterende Duisenberg: geen inflatiegevaar

FRANKFURT, 10 JUNI.Wim Duisenberg gebruikte zijn debuut als president van de Europese Centrale Bank (ECB) voor geruststellende woorden over Europa's inflatie. “Inflatoire tendenzen lijken tot nog toe gedempt te blijven”, zei Duisenberg gisteren in Frankfurt. Het was de eerste persconferentie van de ECB, die op 1 juni met haar werk is begonnen.

Duisenberg zei dat de geldvoorraad, een belangrijke indicator voor de inflatie, “niet buitensporig groeit”. De geldhoeveelheid groeit ongeveer 5 procent in de elf landen die op 1 januari de euro invoeren. Ook verklaarde Duisenberg dat de rentestanden in de lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) bevredigend naar elkaar toegroeien. Daarmee bevestigde de bankpresident volgens financiële experts de trend dat de rente in de eurolanden, vooral in de grote economieën zoals Frankrijk en Duitsland, voorlopig op het huidige lage niveau zal blijven.

Duisenberg kondigde aan dat de goudreserves van de Europese bank 10 tot 15 procent van de totale reserves zullen bedragen. Aangezien dit minder was dan de verwachte 15 tot 20 procent schoot de goudprijs 3,10 dollar naar beneden en sloot in New York op 295,30 dollar.

De Europese Centrale Bank zal bij het begin van de monetaire unie op 1 januari 1999 uitgerust zijn met een kapitaal van 4 miljard euro, op basis van de huidige koers is dat bijna 9 miljard gulden. Hierover is het 17 leden tellende bestuur van de bank het gisteren tijdens de eerste bijeenkomst eens geworden. Het bestuur van de bank bestaat uit zes directieleden en elf centrale bankiers uit de eurolidstaten. Voortaan zal het bestuur elke eerste dinsdag van de maand bijeenkomen. Vooralsnog houden de Europese bankiers zich bezig met administratieve zaken, zei Duisenberg. Pas als de monetaire unie van start gaat, zal de ECB zich over monetaire kwesties uitlaten. Zo zijn in totaal 55 experts op staffuncties bij de bank benoemd, van wie er 49 al werkzaam waren bij het Europees Monetair Instituut.

Opvallend is de benoeming van Manfred Körber, die de externe betrekkingen zal behartigen. Körber is nu perswoordvoerder van de Bundesbank. Zijn benoeming wijst op de invloed van de Duitse centrale bank in de ECB en op de behoefte de continuïteit tussen de twee instellingen te continueren. De Bundesbank is met 24,4 procent de grootste aandeelhouder in de Europese bank; de Banque de France heeft 16,8 procent en De Nederlandsche Bank 4,2 procent.

Duisenberg zei dat het bankbestuur zich binnenkort zal beraden op de introductie van een minimumreservesysteem, de strategie voor monetair beleid en een wisselkoersmechanisme voor landen in de EU die nog niet aan de euro deelnemen. Hij verklaarde dat de belangrijkste taak van de ECB het handhaven van prijsstabiliteit is. Op de vraag of Duisenberg zich zorgen maakt over de grote macht van de bank in Europa antwoordde hij: “Geen moment.”