Correcties & Aanvullingen

Klein Bonheur Festival

Op de pagina Festivals in Europa (in de krant van donderdag 4 juni, pagina 47) stond een verkeerd telefoonummer vermeld bij het Klein Bonheur Festival in Rotterdam. Dit moet zijn: 010-4046716

Tilde Krijtberg

In de rectificatie van het Internet-adres van de Amsterdamse kerk De Krijtberg (in de krant van dinsdag 9 juni, pagina 2) stond de tilde boven de k. De juiste website luidt: home.wxs.nl/ ~ krijtberg

Sixteen Nations

Het blad Sixteen Nations, genoemd onder Frederick Bonnarts artikel ...maar NAVO heeft een beperkte rol (in de krant van dinsdag 9 juni, pagina 9) is geen uitgave van de NAVO, maar een onafhankelijk blad.

Nitraat

Op de foto bij het artikel Te veel nitraat baart ook boer zorgen (in de krant van maandag 8 juni, pagina 7) stond niet, zoals het onderschrift vermeldde, de boerderij van H. Opsteegh in het Brabantse Velp, maar een andere boerderij op de droge zandgronden. De foto was gemaakt door Rien Zilvold.