Congres voor sanctiewet Iran

WASHINGTON, 10 JUNI. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een wetsontwerp in laatste lezing aangenomen dat sancties oplegt aan landen die rakettechnologie naar Iran exporteren.

Het wetsvoorstel wordt nu ter ondertekening naar president Clinton gezonden, die een veto heeft aangekondigd omdat hij schade aan de Amerikaanse relaties met andere landen - met name Rusland - voorziet. De meerderheid waarmee het wetsontwerp gisteren werd aangenomen - 392 tegen 22 stemmen - was echter aanzienlijk groter dan de tweederden meerderheid waarmee het Congres een veto ongedaan kan maken. (Reuters, AP)