Computerproject op school blijft nog uit

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het prestigieuze computerproject van minister Ritzen (Onderwijs) op basisscholen en middelbare scholen komt niet van de grond. De 220 'voorhoedescholen' die vanaf 1 januari zouden experimenteren met computeronderwijs wachten al vijf maanden op geld en meer duidelijkheid.

Daarnaast is het zeer onzeker of een nieuw kabinet bereid is 1,3 miljard gulden uit te trekken voor de overige scholen, aldus onderwijswoordvoerders van VVD en D66. Om een tweedeling tussen scholen te voorkomen stelde de minister deze achterhoede aanvankelijk 850 miljoen gulden in het vooruitzicht, later bleek dat dit project 450 miljoen meer kost dan was voorzien.

Ritzen acht in een inderhaast uitgebrachte brief aan de Kamer de financiële onzekerheid voor deze achterhoede “een punt van aandacht”. Ook erkent hij dat de experimenten “vertraging” hebben opgelopen, maar hij ziet daarin “geen reden tot zorg”. Zo krijgen middelbare scholen dit jaar niet 330 maar 200 gulden per leerling, waardoor het streven naar een computer voor elke tien leerlingen onder druk staat. Ook lukte het niet om de aanschaf van pc's centraal aan te besteden, zodat scholen nu zelf leveranciers moeten kiezen. Daarnaast stokte de ontwikkeling van een netwerk voor scholen. Dat is op zijn vroegst in oktober toegankelijk, negen maanden te laat.

    • Wubby Luyendijk