Banken traag met probleem bij jaar 2000

AMSTERDAM, 10 JUNI. De Nederlandsche Bank is niet helemaal tevreden over de voortgang die de banken maken bij de oplossing van het millenniumprobleem. Dat zei onderdirecteur A. Touw van de financiële toezichthoudster in een toespraak voor de Nationale Millennium Conventie in de Amsterdamse RAI.

Volgens de centrale bank bestaat ook de kans dat het testen van maatregelen bij veel instellingen op capaciteitsproblemen zal stuiten. Verder vindt Touw onder meer dat de banken meer aandacht moeten besteden aan het opstellen van noodplannen en wil hij meer aandacht voor de (internationale) betaalsystemen. Verder zouden de banken nog onvoldoende inzicht hebben welke klanten risico's lopen uit hoofde van de jaar 2000-problematiek.

Touw stelde dat het millenniumvraagstuk voor het bankwezen een fenomeen is met grensoverschrijdende implicaties. Als de banken de problemen niet tijdig aanpakken, kunnen zij met grote operationele problemen te kampen krijgen of zelfs failliet gaan. De schaalvergroting in de bancaire sector en de internationale vervlechtingen maken dat problemen bij een bepaalde instelling relatief snel ook andere kunnen raken.

De Nederlandsche Bank heeft in september 1997 aan de banken een circulaire verzonden waarin zij normen en een tijdsplan voor de instellingen heeft vastgelegd. Eind vorig jaar is een enquête gehouden naar de stand van zaken. Hieruit bleek, dat alle banken zich goed bewust zijn van de ernst van het probleem. Vrijwel alle instellingen hadden een inventarisatie gemaakt van de aan te passen computersystemen. Ook op andere punten werd goed gescoord, maar helemaal tevreden is de centrale bank niet. (ANP)