Akkoord piloten en Air France

PARIJS, 10 JUNI. De directie van Air France heeft vanmorgen vroeg een akkoord gesloten met de grootste pilotenvakbond (SNPL). Na tien dagen verlamming hoopt de Franse nationale luchtvaartmaatschappij haar diensten vandaag geleidelijk te hervatten. Het SNPL-bestuur roept de leden op zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

Het bereikte compromis lijkt voordeliger voor de directie dan voor de piloten. De piloten hebben zich verplicht mee te werken aan een plan om hun salarissen voor zeven jaar te bevriezen. Dat alleen al levert 10 à 15 procent besparing aan loonkosten op. Ook gaan de piloten salaris tegen aandelen ruilen, een van de kwesties waartegen de piloten tegen ageerden. De piloten van hun kant hebben bereikt dat de omstreden lagere salarisschaal voor nieuwe piloten is vervangen door instelling van een aparte categorie 'junior piloten', wier opleiding de maatschappij voor haar rekening zal nemen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe die weggevallen bezuiniging wordt gecompenseerd. Volgens een gemeenschappelijk communiqué van de directie en de vakbond SNPL, waarvan de meeste piloten lid zijn, is het doel van het bereikte akkoord voor langere tijd stabiele sociale verhoudingen te creëren. Men verplicht zich te streven naar verbetering van de kracht van de maatschappij ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten.

De doorbraak kwam vanmorgen als een complete verrassing. De Franse pers berichtte nog in sombere tonen over een conflict dat Frankrijks imago voor het oog van de wereld schaadde. Sinds het weekeinde was duidelijk dat de regering-Jospin niet bereid was meer geld in Air France te pompen en evenmin door de knieën wilde gaan voor de piloten, uit vrees voor negatieve reacties bij het lagere personeel én het doorlekken van de salariseisen naar andere (semi-)overheidsbedrijven. Jospin toonde zich tevreden met het akkoord dat hij eerder had verwacht. “Dit stelt Air France in staat haar herstel voort te zetten. Dat was steeds mijn oogmerk: de toekomst van Air France veilig te stellen.”

Directeur Spinetta was voorzichtig enige vorm van overwinning op te eisen. Hij beperkte zich er toe de hoop uit te spreken dat “iedereen nu vol vertrouwen samen verder gaat werken. Air France gaat weer vliegen!” De SNPL prees de hervonden arbeidsvrede en meldde als enige dat over twee jaar wordt gekeken hoe de afspraken uitpakken.

    • Marc Chavannes