Wallage

In het weekboek van de formatie (NRC Handelsblad, 6 juni) meent de redacteur dat Jacques Wallage een gevoelige tik heeft opgelopen, omdat premier Kok, zijn politieke baas, hem liet vallen inzake zijn suggesties dat de premier misschien te eenzijdig was voorgelicht door de minister van Justitie omtrent haar conflict met het OM. Bovendien liet de premier de Kamer nog eens weten geen reden te zien af te wijken van zijn eerdere kwalificatie van het optreden van de leden van het OM als 'kinderachtig'.

Bij het zien van het desbetreffende debatje op de televisie bleef bij mij echter de indruk hangen dat de premier met zijn uitspraken meer de politiek en zichzelf beschadigde, dan de fractievoorzitter van zijn partij. Mijns inziens heeft Wallage op een voorzichtige en oprechte manier geprobeerd een en ander te nuanceren.

    • Ch.F. van Fraassen