Uitzendalliantie nog niet van start

AMSTERDAM, 9 JUNI. Vedior, Start en Arbeidsvoorziening wachten nog altijd op het groene licht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te starten met VSA Diensten. De drie willen hun activiteiten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers bundelen.

Omdat het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening, waaronder de arbeidsbureaus ressorteren, een overheidsbedrijf is, heeft het toestemming van Sociale Zaken nodig voordat het in samenwerkingsverbanden mag stappen. “We hadden die toestemming al verwacht”, zegt J. van der Stam, beoogd directeur van ASV Diensten.

Van der Stam is nu nog directeur van Start Diensten BV, dat opgaat in ASV Diensten, zodra dat kan. Hij zegt geen problemen met Sociale Zaken te verwachten, “maar met politieke besluitvorming weet je zoiets nooit”. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet zijn fiat nog geven. Arbeidsvoorziening, Start en Vedior werken al langer samen op het gebied van in-, uit- en doorstroomprojecten. De arbeidsbureaus leveren werkzoekenden, de uitzendbureaus helpen hen aan een baan. Zo werden Amsterdamse werklozen vorig jaar te werk gesteld in de bollengebieden en Aalsmeer. Een groot 'uitstroomproject' was het faillissement van Fokker.

Begin april maakten de drie genoemde instanties bekend meer van zulke werkgelegenheidsprojecten gezamenlijk te willen gaan uitvoeren. Een overheidsbedrijf (Arbeidsvoorziening), een nog niet zo lang geleden geprivatiseerd overheidsbedrijf, dat nog altijd beheerd wordt door een stichting (Start Holding BV) en een beursgenoteerde onderneming (Vedior) stichtten samen ASV Diensten BV. De reguliere uitzendactiviteiten van Start en Vedior vallen niet onder het samenwerkingsverband. Zo'n 1000 werknemers - 800 van Start, 150 van Arbeidsvoorziening en 50 van Vedior - gaan op in ASV Diensten. Start heeft 51 procent van de ASV-aandelen in bezit, Vedior en Arbeidsvoorziening elk 24,5 procent. De zeggenschap is gelijk verdeeld over de drie partijen. “We willen niet dat de aandelenverhouding het belemmert om vrij met elkaar te communiceren”, licht Van der Stam toe.

ASV Diensten gaat direct van start, zodra de goedkeuring van Minister Melkert en de NMa binnen zijn. Als dat niet al te lang meer duurt, verwacht Van der Stam met ASV dit jaar nog 280 miljoen gulden winst te maken.