Sint Maartensvlotbrug

In NRC Handelsblad van 20 mei stond onder de kop 'Kunstwerk Nederland' een foto afgedrukt uit het boek Nat en Droog, Nederland met andere ogen bekeken, uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderd-jarig bestaan van Rijkswaterstaat. Maar de foto toont niet de vlotbrug bij Stolpen, die bestaat al lang niet meer. De afgebeelde brug ligt circa vier kilometer zuidelijker, Sint Maartenvlotbrug genaamd, over het Noordhollands Kanaal en vormt de verbinding tussen Sint Maartensbrug en Sint Maartenszee.

    • E.M. Krielen-Bense