Scholen boos op Netelenbos; Vergelijking schoolprestaties jaar uitgesteld

DEN HAAG, 9 JUNI. De schoolprestaties van middelbare scholieren in de basisvorming kunnen dit jaar niet met elkaar worden vergeleken. Dat komt doordat middelbare scholen de cijfers van de afsluitende toetsen dit jaar niet hoeven door te geven aan de Inspectie voor het Onderwijs.

Dit schrijft demissionair staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs in een brief aan de scholen.

Ze constateert dat onderlinge vergelijking dit jaar onmogelijk is omdat scholen in een overgangsfase zitten en kunnen kiezen uit oude en nieuwe toetsen. Bovendien vindt Netelenbos dat de rapportage aan de inspectie een te zware wissel trekt op de schooldirecties. Ze benadrukt dat vergelijking volgend schooljaar wel mogelijk is, doordat het Cito de toetsen dan zal nakijken en het nationale onderwijspeil zal meten.

Scholen zijn woedend, omdat de mededeling komt op een moment dat al het werk al is verzet. De eindtoetsen, soms negen per vak, zijn afgenomen, nagekeken en de administratie voor de inspectie is al verricht.

Bestuurder Frans van Rooij van de Onderwijsbonden CNV spreekt van een “schandalige actie” van Netelenbos. “Ik weet van leraren economie dat ze tachtig uur hebben gestopt in het nakijkwerk en de administratie. Dat lijkt nu allemaal voor niks.” De eindtoetsen moeten alle middelbare scholieren verplicht maken aan het eind van de basisvorming - het in 1993 ingevoerde gemeenschappelijk lesprogramma in de eerste klassen voor voortgezet onderwijs.

Een woordvoerder van Netelenbos bestrijdt dat scholen voor niets werk hebben verzet. “De cijfers voor de toetsen kunnen gewoon meetellen voor het schoolrapport.”

Tweede-Kamerlid C. Cornielje (VVD) neemt daarmee geen genoegen. Hij zal in de Tweede Kamer pleiten voor afschaffing van de toetsen. Volgens hem geeft Netelenbos met de brief aan dat aparte toetsing van de basisvorming “onnodig is en dus afgebouwd moet worden”. “De toetsing kost leraren veel tijd en energie, terwijl scholen al een eindexamen hebben.”

Het is niet voor het eerst dat er de afsluitende toetsen voor de basisvorming ter discussie staan. In 1996 stapte staatssecretaris Netelenbos op aandringen van de Tweede Kamer af van identieke toetsen voor alle middelbare scholieren.

De toetsen bleken te moeilijk voor veel leerlingen in het individueel beroepsonderwijs. Daarnaast schrapte Netelenbos enkele van de 32 verplichte toetsen om scholen te ontlasten.