Schimpwoorden

In het hoofdredactioneel commentaar 'Ontvlechting' (NRC Handelsblad, 2 juni) wordt de houding van de rooms-katholieke kerk bekritiseerd inzake de gezamenlijk geleide kerkdienst bij de huwelijksplechtigheid van prins Maurits (hervormd) en Marilène (rooms-katholiek).

De commentator spreekt over de paapse religie (...Ook uit diens achterban zijn bezwaren tegen de knieval van de paapse religie te vernemen...). In het groot woordenboek der Nederlandse Taal Van Dale, 12e herziene druk, wordt het woord paap omschreven als: 1 r.k. geestelijke sedert de Hervorming als schimpwoord opgevat en 2 (beledigend) scheldnaam voor een rooms-katholieke. Overigens worden er nog drie andere betekenissen aan het voornoemde woord toegekend, doch die zijn niet van toepassing in het commentaar. Een commentaar kan en mag scherp van aard zijn, mits de waardigheid ervan niet verloren gaat door het gebruik van schimpwoorden.

    • Judith van Klaveren