Potentiepil

Op de achterpagina van NRC Handelsblad van 27 mei schreef Beatrijs Ritsema in haar column 'Perfecte Sex' over (im)potentie en de nieuwe potentiepil Viagra. Zij wordt blijkbaar niet gehinderd door deskundigheid. Zij doet het voorkomen of echte impotentie zeldzaam is en we in feite te maken hebben met een groot grijs gebied, waarin de penis niet altijd meer doet wat zijn eigenaar wil, die zich daar vervolgens boos over maakt.

Jonge mannen zouden eens in de drie minuten denken aan seks en oudere mannen eens in de tien minuten. Mannen zouden zich schuldig voelen omdat zij niet meer drie keer per nacht kunnen. Mannen die in de rij staan voor de nieuwe pil zouden dit doen uit prestatiezucht en machtsvertoon.

Zelden heb ik zo'n onzinnig vertoog over dit onderwerp gelezen. Iedere seksuoloog en enigermate seksuologisch werkzame gynaecoloog zal dit kunnen bevestigen. Potentiestoornissen, hetzij situatief, hetzij blijvend, psygogeen of organisch veroorzaakt, komen vaak voor, kunnen veel leed veroorzaken en mogelijk kan een pil in een deel van de gevallen hierbij uitkomst bieden. Met prestatiezucht en machtsvertoon heeft dit weinig of niets te maken. In mijn werkzame periode als gynaecoloog ben ik vaak geconfronteerd geweest met de ellende, die potentiestoornissen in een relatie teweeg kunnen brengen.

    • Dr. G.P.M. Kruyver