Plan voor dependance van Hermitage aan de Amstel

AMSTERDAM, 9 JUNI. Het Amsterdamse verpleeghuis De Amstelhof, een grotendeels 17de-eeuws gebouwencomplex aan de Amstel, moet een satellietmuseum van de Hermitage worden. De Hermitage is bereid hiertoe jaarlijks een wisselend deel van zijn collectie uit te lenen.

Ernst W. Veen, directeur van de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk, heeft 25.000 gulden voor een haalbaarheidsonderzoek ter beschikking gesteld.

Dit bedrag ontving Veen gisteren als winnaar van de IJ-prijs, een onderscheiding voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de economische ontwikkeling en/of promotie van Amsterdam.

Veen spreekt van een 'fantastisch aanbod' van de Hermitage. Het streven is om het nieuwe museum in 2003 te openen, het jaar waarin St. Petersburg 300 jaar bestaat. De kunstwerken die in de 'Hermitage aan de Amstel' zullen worden tentoongesteld, moeten een indruk geven van de grote verscheidenheid van de verzamelingen in het museum in St. Petersburg.

“De Hermitage heeft een enorme collectie waarvan maar vijf procent permanent kan worden tentoongesteld”, aldus Veen vanmorgen. “Ze zijn sterk op gebieden waarin Nederland zwak is, zoals de vroege Italiaanse en Franse schilderkunst, of de Fabergé-eieren. Zelfs op het gebied van de Hollandse meesters kunnen zij een aanvullende functie hebben, zonder een duplicaat te worden van het Rijksmuseum. Ze hebben bijvoorbeeld een aantal prachtige, betrekkelijke onbekende meesters uit de Gouden Eeuw, van wie soms maar een of twee schilderijen overgebleven zijn.”

Dr. Jan Fontein, oud-directeur van het Museum of Fine Arts in Boston, is aangetrokken als adviseur. Hij heeft veel ervaring met het opzetten van satellietmusea.

Prof.dr. Michail Piotrovski, directeur van de Hermitage, verklaarde vanmorgen zijn keuze voor Amsterdam uit de nauwe culturele en vriendschappelijke relaties die zijn museum de laatste jaren met de Nederlandse hoofdstad heeft opgebouwd. Dat heeft onder meer geresulteerd in gezamenlijke tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk, het Amsterdams Historisch Museum en het Rijksmuseum. Ook zijn er vanuit Amsterdam hulpprojecten in gang gezet, waaronder een restauratieproject van kunstwerken en het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de Hermitage.