Op weg naar Paars II; Drie partijen boeken weinig vooruitgang

DEN HAAG, 9 JUNI. De drie onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD) en de Graaf (D66) hebben gisteren opnieuw weinig vooruitgang geboekt in hun besprekingen die moeten leiden tot een tweede paars kabinet.

Tijdens een twee uur durende sessie over het asielbeleid kwamen onderhandelaars en informateurs niet verder dan het bespreken van enkele ambtelijke notities. Tijdens de verkiezingscampagne had VVD-leider Bolkestein aangekondigd het hele asielbeleid op de schop te willen nemen. Zo wilde hij de opvang van asielzoekers versoberen en wilde hij de gronden waarop asielzoekers in Nederland worden toeglaten “explicieter” in de Vreemdelingenwet vastleggen. De onderhandelaars en informateurs hebben gisteren besproken welke technische haken en ogen aan eventuele wijzingen van de Vreemdelingenwet vastzitten.

Het was de tweede keer dat de onderhandelaars over het asielbeleid spraken. VVD-leider Bolkestein wilde gisteren over de discussie alleen kwijt “dat de werkelijkheid heel gecompliceerd is”. Volgens Wallage gaat de asieldiscussie over tal van onderwerpen, zoals diverse modellen voor de opvang van asielzoekers, de inschatting van de te verwachten toeloop van asielzoekers en de mogelijkheden om tegen asielbeschikkingen in beroep te gaan. Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning procederen nu soms door voor een vergunning met meer rechten. De VVD wil hier een eind aan maken.

Er zou wel overeenstemming bestaan over een vereenvouding van de huidige Vreemdelingenwet. De drie partijen zouden doordrongen zijn van de noodzaak het grote aantal circulaires terug te dringen en deze onder te brengen in een herziene wet. De vele verschillende soorten verblijfsvergunningen voor asielzoekers zouden ook moeten worden teruggebracht. Er zijn thans diverse statussen, zoals een vergunning voor politieke vluchtelingen (A-status) en een tijdelijke vergunning voor mensen die geen asiel krijgen.

Op financieel gebied rees onenigheid tussen D66 en VVD enerzijds en de PvdA anderzijds over de vraag van welk economisch groeipercentage voor de komende kabinetsperiode moet worden uitgegaan. De eerste twee willen vasthouden aan de 'gouden formule' van het sobere scenario van twee procent groei. De PvdA vindt dat niet realistisch wegens de optimistische voorspellingen die neerkomen op een groei van drie procent volgend jaar.

Vanmorgen zijn de drie informateurs Kok, Zalm en Borst bij koningin Beatrix geweest om tussentijds verslag uit te brengen. Hoewel zij vorige week nog zeiden dat de informatie in een stroomversnelling was gekomen na het akkoord over de burgemeestersbenoemingen, is er sindsdien op andere terrreinen weinig voortgang geboekt.