Jap/Jappenkamp (1)

'Jap' is een doodgewone afkorting, die ook vóór de oorlog reeds werd gebruikt. De afkorting heeft een slechte naam gekregen door het optreden van de Japanners in de bezette gebieden. het 'gevoel'van discriminatie wordt dus veroorzaakt door het niet-verwerkte oorlogsverleden van de Japanners.

Dat Japan vocht tegen het kolonialisme is een sprookje. China (geen kolonie) werd als eerste aangevallen als bron van kolen en staal voor de Japanse oorlogsindustrie. De Filippijnen en Singapore moesten vallen bij de doorsteek naar de rijke olievelden van Indonesië.

In alle bezette gebieden bleef het ruwe, onbarmhartige optreden niet beperkt tot het relatief kleine groepje koloniale militairen.

    • J. van Veen