Herindeling van 'varkensprovincies'

Met de inrichting van clusters en varkensvrije zones wil de provincie Noord-Brabant een herhaling voorkomen van de varkenspest. Andere 'varkensprovincies' zullen volgen.

DEN BOSCH, 9 JUNI. Noord-Brabant heeft gisteren als eerste van de vijf zogenoemde varkensprovincies alvast een plan gepresenteerd voor de situatie die zal ontstaan als de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht wordt. Het kabinet zal deze wet, die voortvloeit uit de varkenspest van vorig jaar, vermoedelijk nog deze maand naar de Kamer sturen. Verwacht wordt dat de wet niet voor 2001 in werking zal treden. In nauw overleg met onder meer de boerenstand is de provincie Noord-Brabant opgedeeld in zes clusters. In elk van deze clusters mogen straks maximaal een miljoen varkens worden gehouden. Het gaat dus niet, zoals in deze krant gisteren werd gemeld, per cluster om duizend varkenshoudende bedrijven. De clusters worden van elkaar gescheiden door varkensvrije zones die tot doel hebben om bij uitbraken van dierziektes, zoals vorig jaar de klassieke varkenspest, de kans op besmetting kleiner te maken. Deze zones moeten minimaal een kilometer breed worden. In het bericht van gisteren stond dat niet de varkensvrije zones maar de clusters 1 kilometer breed zouden worden.

In een brief aan de informateurs vragen de provincies geld van de rijksoverheid om zo te komen tot “een duurzame veehouderij in een aantrekkelijk platteland”. De provincies zijn behalve Noord-Brabant verder Limburg, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Ook zij werken aan uitwerkingsplannen in het kader van de Reconstructiewet. Daarvoor zijn zogenoemde platforms ingesteld waarin het boerenbedrijfsleven, de provincies, de waterschappen, de milieuorganisaties, de ministeries van Landbouw en van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de gemeenten samenwerken. Door de reconstructie gaan naar schatting tussen de 9.500 en 11.000 arbeidsplaatsen verloren, waarvan 4.500 tot 5.000 in Noord-Brabant.

Volgens de provinciebesturen is er tot 2008, het jaar waarin de invoering van de Reconstructiewet moet zijn voltooid, een bedrag nodig van 4,5 miljard gulden. Noord-Brabant zegt daarvan ongeveer de helft nodig te hebben, aangezien in deze provincie ook de meeste varkens (44 procent) en varkensbedrijven (6.000) zitten. Verder vragen de provincies opname van 200 miljoen gulden in de rijksbegroting voor volgend jaar ter voorbereiding van het interimbeleid. Binnen enkele maanden moet bovendien, aldus de betrokken provincies, duidelijkheid komen over het nitraat-, fosfaat- en ammoniakbeleid. Ook willen ze aanmelding van de reconstructiegebieden bij de Europese Unie, die vanaf 2000 geld ter beschikking moet stellen om de operatie mede te financieren.