Getuigenis Te Beest; 'Bestuur niet onzorgvuldig in zaak HCS'

Den Haag, 9 JUNI. Het voormalige hoofd van het controlebureau van de Amsterdamse effectenbeurs, H.W. te Beest, ontkent dat hij in 1991 onzorgvuldig heeft gehandeld bij zijn onderzoek naar de HCS-voorkenniszaak.

Volgens hem week het HCS-onderzoek niet af van de twintig andere onderzoeken die hij tussen 1989 en 1991 had ingesteld. Dat heeft Te Beest gisteren verklaard in zijn getuigeverhoor inzake Begaclaim, de beursgenoteerde schadeclaim van 1,2 miljard gulden van Begemann en zijn voormalige bestuurder J.A.J: van den Nieuwenhuyzen tegen de Staat en de Vereniging voor de Effectenhandel.

De grootaandeelhouders van de inmiddels gefaillieerde automatiseerder HCS, waaronder Van den Nieuwenhuyzen, verkochten op 31 juli 1991 grote paketten van hun HCS-aandelen. Een dag later maakten zij bekend dat er een kapitaalinjectie voor het automatiseringsconcern nodig was.

De toenmalige commissaris van de notering P. van Outersterp haalde een dag later alle HCS-transacties van 31 juli door wegens ongelijkheid aan informatie. Een onderzoek door het controlebureau was volgens Te Beest automatisch de volgende stap.

Dat het Openbaar Ministerie (OM) hiervan direct in kennis werd gesteld, was volgens Te Beest ook een voormalige gang van zaken. Hij verzette zich daarmee tegen beschuldigingen van de toenmalige commissaris voor de notering P. van Outersterp, dat hij in strijd met de beursregels te vroeg aangifte had gedaan van een vermoeden van handel met voorkennis. Te Beest: “Van Outersterp begreep het verkeerd. We hadden geen aangifte gedaan maar hadden alleen gemeld dat we met een onderzoek waren begonnen.”

Van den Nieuwenhyzen nog steeds woedend dat de beursvereniging het OM al zo snel had ingelicht zonder dat aan hem kenbaar te maken. “Op mijn initiatief hebben wij als grootaandeelhouders aan de beurs uitleg verschaft over de transacties. Als ik had geweten dat het OM al was ingelicht had ik me toen al laten bijstaan doro een advocaat.” Volgens advocaat H.J.A. Knijff van Van den Nieuwenhuyzen bevatten de verklaringen van Te Beest en zijn medewerker J.A. Busch, van anderhalve week geleden, veel tegenstrijdigheden. “Er is gejokt. Busch had gezegd dat er weinig contact was tussen het controlebureau en het OM tijdens het justitieel onderzoek. Te Beest heeft zelfs meegewerkt aan het requisitoir. Dat is onrechtmatig.” Van den Nieuwenhuyzen: “Het was een éénolitieketweetje tussen het controlebureau en het OM.”