Gedetineerde verliest zijn uitkering

DEN HAAG, 9 JUNI. Gevangenen en ter beschikking gestelden (tbs'ers) verliezen het recht op een uitkering. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) vindt het ontoelaatbaar dat gedetineerden en tbs'ers tijdens hun straf of behandeling een uitkering ontvangen, terwijl in hun levensonderhoud wordt voorzien door de Staat. Ook voor mensen in loondienst geldt dat zij in het geval van detentie geen loon of inkomen ontvangen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat De Grave gisteren bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Het wetsvoorstel is mede ondertekend door de minister Sorgdrager (Justitie) en Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De wet regelt de stopzetting van de uitkering bij detentie of opname in een tbs-kliniek.

Het gaat om uitkeringen op grond van de Ziektewet, de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO, Waz en Wajong, de Toeslagenwet en de Algemene nabestaandenwet.

Bij de WW en de Algemene Bijstandswet geldt al dat geen uitkering wordt verstrekt in deze gevallen.

Het stopzetten van uitkeringen aan gedetineerden levert een jaarlijkse besparing op van 36 miljoen gulden. Dit geld zal worden besteed aan de verkorting van de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening.

Het recht op uitkering vervalt voor iedereen die in een gevangenis, een huis van bewaring of een tbs-kliniek moet verblijven. De uitkering stopt één maand na opname of detinering. Als gedetineerden via proefverlof het laatste deel van hun straf buiten de gevangenis uitdienen, kunnen zij een beroep doen op de Bijstandswet en aanverwante wetten. (ANP)