Freelancers

Het artikel 'Freelancers eisen compensatie voor flexwet' (NRC Handelsblad, 19 mei) illustreert een gebruik van onze sociale voorzieningen waar deze niet voor bedoeld zouden moeten zijn.

Freelancers bij de Vara worden (riant?) betaald gedurende (meestal) negen maanden per jaar en krijgen dan over de rug van de andere Nederlanders gedurende drie maanden een op dat salaris gebaseerde WW-uitkering. Deze praktijk is overigens ook van toepassing op bijvoorbeeld toneelspelers/toneelspeelsters.

In een normaal bedrijf worden medewerkers in dienst genomen en zodanig ingezet dat zij ook in 'slappe tijden' een positieve bijdrage leveren aan het doel van de onderneming.

Het is te begrijpen dat de betrokken freelancers zich verzetten tegen een verslechtering van hun jaarinkomen. Het is te begrijpen maar ernstig te verwijten en te verwerpen dat de betrokken werkgevers zoals de Vara gebruikmaken van deze regelingen om hun medewerkers zo met een WW-uitkering van vakantie te laten genieten.

Het is niet te begrijpen dat parlementariërs met veel blabla de sociale rechtvaardigheid en hun betrokkenheid met de 'onderkant van de samenleving' prediken maar wetten laten bestaan waarin goedbetaalde freelancers vakantie vieren met een WW-uitkering.

Ik pleit voor een WW-uitkering voor iedereen op bijvoorbeeld bijstandsniveau, waarbij elk individu zich naar eigen wens kan bijverzekeren. Een aanvullende voorwaarde zou kunnen zijn indien betrokkene binnen bijvoorbeeld een jaar weer bij dezelfde of eraan gelieerde onderneming werkt de onderneming de WW-uitkering moet terugbetalen.

    • P. de Ruiter
    • Bezorgd Directeur van 70 Hardwerkende Medewerkers