'Fors besparen op medicijnen mogelijk'

DEN HAAG, 9 JUNI. Huisartsen kunnen fors besparen op de uitgaven voor medicijnen als ze hun computer voorzien van een programma dat zegt welk geneesmiddel nodig is bij de diagnose. De computer kan de huisarts ook helpen de patiënt duidelijk te maken dat er helemaal geen medicijn hoeft te worden voorgeschreven.

Het programma is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap dat het samen met de Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland aan minister Borst (Volksgezondheid) heeft aangeboden. De drie organisaties menen dat met het programma jaarlijks minimaal driehonderd miljoen gulden minder voor de farmaceutische hulp hoeft te worden uitgegeven. Dit jaar wordt daarvoor naar schatting zo'n zes miljard gulden uitgegeven.

Minister Borst wordt wel gevraagd om een bijdrage in de kosten van invoering en voor het bijhouden van het programma. Huisartsenvereniging en zorgverzekeraars beloven Borst er alles aan te doen dat alle huisartsen het programma ook gaan gebruiken.

Met het elektronisch formularium kan de huisarts na het stellen van de diagnose het voor de patiënt meest geschikte middel vaststellen. Het formularium houdt rekening met de achtergrond van de patiënt zoals gezondheidstoestand, het medische verleden en de medicijnen die al zijn voorgescheven. Verwacht wordt dat de computer vaak zal kiezen voor al langer bestaande geneesmiddelen. Die kosten in het algemeen minder dan nieuwe medicijnen, terwijl de werking ervan in veel gevallen net zo goed is.

De inhoud van het formularium is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten in het gebruik van medicijnen. Het zal daar ook regelmatig aan worden aangepast. Voor de introductie van het formularium en het onderhoud van het programma vragen de drie organisaties ruim tien miljoen gulden. Een deel van het bedrag is bestemd voor het voorlichten van het publiek. Dit zal moeten leren dat de huisarts met behulp van het formularium zijn medicijnenkeuze maakt of er van afziet een recept uit te schrijven, zo zeggen de drie organisaties.