EU verbiedt vissen met drijfnetten

LUXEMBURG, 9 JUNI. De raad van ministers van visserij van de Europese Unie, die gisteren bijeen was in Luxemburg heeft in meerderheid besloten dat het vissen met drijfnetten na 31 december 2001 verboden is. Nog dit jaar - vanaf 1 juli - moet het bestaande aantal drijfnetten met veertig procent zijn teruggebracht. Landen waar dit soort visserij wordt toegepast, Italië, Frankrijk en Ierland stemden gisteren tegen. Ook een aantal Griekse en Engelse vissers gebruiken nog drijfnetten, maar Griekenland en het Verenigd Koninkrijk stemden gisteren voor een verbod.

De discussie over het vissen met drijfnetten wordt binnen de EU al sinds 1994 gevoerd. De huidige Britse voorzitter van de visserijraad, Jack Cunningham, wilde het dossier gisteren per se afsluiten voordat Oostenrijk het voorzitterschap in juli overneemt. Een zeven uur durende discussie leverde uiteindelijk het meerderheidsbesluit op, dat vanaf 2002 niet meer met drijfnetten mag worden gevist en dat voor die tijd veertig procent van het bestaande aantal drijfnetten wordt afgebouwd. Daartegenover staan inkomenscompensaties en mogelijkheden tot bijscholing voor de vissers die het aangaat, maar dat moet wel worden gefinancierd uit de bedragen die de betrokken landen nu al van Brussel krijgen.

Commissaris Bonino (Visserij) en voorzitter Cunningham hadden aan het begin van de raad voorgesteld dat het verbod zou ingaan na 31 december 2000, maar daar hadden de ministers van visserij van Italië, Frankrijk en Ierland grote bezwaren tegen. De rest van de Unie was voor. Ook met een compromis, dat inhield het verbod een jaar op te schuiven op voorwaarde dat nog dit jaar veertig procent van het bestaande aantal drijfnetten zou worden gereduceerd, konden deze landen niet leven.

Aan het begin van de avond wilde voorzitter Cunningham daarom opnieuw het oorspronkelijke voorstel in stemming brengen, waarop Frankrijk schorsing vroeg. Cunningham meende dat van die schorsing geen nieuwe gezichtspunten te verwachten zouden zijn, maar met name de Nederlandse minister Van Aartsen (Landbouw, Visserij en Natuurbehoud) wilde dat deze landen het uiteindelijke compromis nog eens zouden overwegen. Naar zijn mening kunnen de landen die het moeten uitvoeren niet worden 'plat gewalst', anderzijds meent hij dat deze vorm van visserij 'desastreus' is voor het milieu. Van Aartsen vond dat die reductie van veertig procent dit jaar in elk geval moest worden binnengehaald.

Uiteindelijk stemden de ministers van Italië, Frankrijk, en Ierland toch tegen het compromis - volgens insiders als gebaar naar hun achterban - maar hadden voor hun gevoel toch een jaar 'winst'.

Het probleem van de drijfnetten staat al sinds 1994 op de agenda van de EU-ministers.

De Verenigde Naties verboden al in 1992 drijfnetten die langer zijn dan 2,5 kilometer. Jaarlijks laten duizenden dolfijnen, walvissen, haaien schildpadden en zeevogels het leven in deze “walls of death”.