Economische sancties Europa en VS tegen Servië

LUXEMBURG, 9 JUNI. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben gisteren economische sancties tegen Servië afgekondigd en internationale veiligheidsorganisaties aangespoord om het gebruik van geweld op te nemen bij de maatregelen die tegen Servië worden overwogen.

De Britse minister Cook noemde dit “een laatste waarschuwing” aan de Joegoslavische president Miloševic dat hij de etnische zuiveringen in Kosovo moet stoppen en moet meewerken aan een vreedzame oplossing.

Enkele uren nadat de EU-ministers besloten tot een verbod op investeringen in Servië en een bevriezing van Joegoslavische tegoeden stelde Washington dezelfde sancties in tegen Servië. Tot deze maatregelen had de internationale gemeenschap eerder al besloten; maar de acties werden aanvankelijk opgeschort om de dialoog tussen Belgrado en de Albanezen in Kosovo een kans te geven.

Cook zal de situatie in Kosovo vrijdag in Londen bespreken op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G-8, de groep van geïndustrialiseerde landen. Daartoe behoren ook de leden van de Contactgroep voor ex-Joegoslavië. Cook zei namens het Britse voorzitterschap van de EU te hopen dat Rusland de ernst van de situatie begrijpt en zowel binnen de Contactgroep als in de Veiligheidsraad het mogelijk gebruik van geweld tegen Servië niet zal tegenhouden. Volgens minister Van Mierlo zijn er tekenen dat Rusland binnen de Veiligheidsraad kan instemmen met een resolutie over het gebruik van “alle nodige middelen” om de rust in Kosovo te herstellen. De Russische minister van Defensie, Igor Sergejev, zei gisteren in Bonn dat Moskou zich “in principe” niet tegen een NAVO-interventie in Kosovo zal verzetten als de Veiligheidsraad van de VN daar toestemming voor geeft.

Een hoge NAVO-functionaris zei vanochtend dat de NAVO “de wil” heeft om ten aanzien van de kwestie-Kosovo “de militaire planning te versnellen”. Donderdag komen de NAVO-ministers bijeen om daarover te praten. Op de vraag of de NAVO zonder mandaat van de Veiligheidsraad kan optreden zei de woordvoerder dat “de NAVO zal optreden op basis van de juiste juridische gronden”.

Pagina 5: Alleen Servië bestraft

In Kosovo zijn volgens Europees commissaris Van den Broek de afgelopen weken 45.000 mensen dakloos geworden. Van hen zijn er 10.000 naar Albanië gevlucht. De Europese Commissie heeft voor hulp voor de vluchtelingen drie miljoen gulden beschikbaar gesteld.

De EU-ministers willen dat humanitaire organisaties toegang tot Kosovo krijgen. Ze eisen ook dat Miloševic internationale specialisten toelaat om de omstandigheden op te helderen waaronder burgers om het leven zijn gekomen en dat Kosovo een speciale status binnen Joegoslavië krijgt.

In een verklaring hebben de EU-ministers nadrukkelijk Montenegro - dat samen met Servië de Joegoslavische federatie vormt - uitgesloten van de sanctiemaatregelen. Minister Cook zei dat de EU de Montenegrijnse president Djukanovic alle steun van de EU heeft voor zijn hervormingsbeleid.

Minister Van Mierlo zei gisteren dat een ingrijpen van de NAVO niet beperkt kan worden door het omringen van Kosovo met troepen die moeten voorkomen dat het geweld zich naar Albanië en Macedonië verplaatst. In zo'n geval zou Servië in Kosovo ongehinderd kunnen voortgaan met etnische zuiveringen. Geweld tegen Servië zou volgens Van Mierlo alleen kunnen bestaan uit luchtaanvallen.