Dikke kip

Het artikel van de correspondent in Bonn 'Duitse dikke kip mee naar Berlijn' (30 mei), wordt besloten met de mededeling “En hij blijft ook naar links kijken”.

Of daaraan politieke implicaties worden gehecht is mij niet duidelijk, doch aangezien deze adelaar een wapen- derhalve een heraldische figuur is, moet de houding vanuit de wapendrager, c.q. het wapen, worden beschreven.

De vogel is derhalve rechtsgewend. Aangezien dit de normale houding van de heraldische adelaar is (afwijkingen daargelaten) zou ik persoonlijk daaraan geen enkele politieke consequentie willen verbinden.

    • J. Tjaardstra