Bladeren

THE ECONOMIC JOURNAL

Vrouwen zijn minder zelfzuchtig dan mannen, ook als het om geld gaat. Dat concluderen Catherine Eckel van de Virginia State University en Philip Grossman van de University of Texas in The Economic Journal. Ze baseren hun conclusie op een experiment waarbij ze aan 28 proefpersonen vroegen om 10 dollar te verdelen tussen zichzelf en een anonieme ontvanger. Het experiment strekte zich uit over tien sessies, waarvan de ene helft uitsluitend was bestemd voor de mannelijke en de andere helft alleen voor vrouwelijke proefpersonen.

De auteurs kozen voor dit experiment omdat veel ouder onderzoek naar gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen in economische situaties veel tegenstrijdigheden opleverde. Ze veronderstelden dat die contradicties het gevolg waren van omgevingsfactoren. Daarom kozen ze voor een experimentele situatie waarin deze omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de interactie tussen de proefpersonen, zoveel mogelijk waren uitgeschakeld. The Economic Journal verschijnt eens per twee maanden en is een uitgave van Blackwell Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4, IJF, UK. http://www.blackwellpublishers.co.uk/res/

    • Herman Frijlink