Belastingverlaging

In NRC Handelsblad van 28 mei schrijft Flip de Kam dat “...internationale beslastingconcurrentie op den duur alleen maar verliezers kent...” omdat het tot lagere belastingen leidt. Sinds wanneer kent een belastingverlaging alleen maar verliezers?

Concurrentie leidt in het algemeen tot een efficiëntere marktwerking en een betere prijs voor de consument. Dit geldt zowel voor de vrije markt als voor de overheid. Juist op het gebied van belastingen is dit van belang omdat belastingen een optimale allocatie van schaarse middelen in de weg staan. Het voorbeeld dat De Kam aanhaalt van de Noorse regering die zich gedwongen zag een belastingtarief te verlagen aan de hand van een Nederlandse belastingregeling is dan ook een goede illustratie van de positieve werking van (belasting)concurrentie. De concurrentie leidt namelijk tot lagere belastingen hetgeen de overheid dwingt om verantwoord met het geld van de belastingbetaler om te gaan. De tucht van de markt is ook voor de overheid gezond.

    • G.H. Meesman