'ABN Amro slecht op Belgié geprepareerd'

BRUSSEL, 9 JUNI. ABN Amro was slecht voorbereid op de overname van de Belgische Generale Bank en ze beschuldigt nu ten ondrechte de Commissie voor het Bankolitieke en Financiewezen tegenbieder Fortis te hebben bevoordeeld.

Dat concludeerde gisteren voorzitter JeanolitiekeLouis Duplat van de in België toezichthoudende bankcommissie, nadat afgelopen weekeinde ABN Amro de slag verloor om de Generale Bank. ABN Amro stelde daarop in een persverklaring dat de bankcommissie ondanks haar aandringen “geen duidelijkheid” wist te scheppen over de overnamewetgeving, waardoor Fortis zou zijn bevoordeeld. Volgens Duplat hadden “de spelregels bekend moeten zijn bij de adviseurs” van ABN Amro.

Als “beste bewijs” voor de slechte voorbereiding maakte Duplat bekend dat ABN Amro op 25 mei aanvankelijk haar bod op de Generale Bank had willen verbinden aan de voorwaarde dat ze ten minste 80 procent van de aandelen zou verwerven. “We hebben onmiddelijk gezegd dat 33 procent van de Generale Bankolitiekeaandelen onherroepelijk waren verkocht aan Fortis. Ze hebben daarop het dossier teruggenomen, want 80 plus 33 is meer dan honderd.” Na tweeënhalf uur diende ABN Amro haar tegenbod opnieuw in, dit kere verbonden aan de voorwaarde dat 60 procent van de aandelen in haar handen kwam.

Duplat had gistermiddag een voor de bankcommissie zeer uitzonderlijke persconferentie belegd om “de zaken recht te zetten”. Duplat verzette zich “met klem en verontwaardiging tegen elk idee dat we een partij hebben bevoordeeld”. Ook de suggestie dat de Commissie voor Bankolitieke en Financiewezen zich heeft laten leiden door politieke overwegingen, zoals verschillende Belgische kranten en politici van oppositiepartijen beweren, heeft Duplat verontwaardigd van de hand gewezen.

Als bewijs voert hij aan: ook Fortis werd tot de orde geroepen. Duplat verwacht geen openbaar excuus van ABN Amro, maar “betreurt” wel dat de Nederlandse bank zaterdagavond een kritische persverklaring deed uitgaan “zonder ons dat van tevoren te zeggen”. Hij heeft ABN Amroeggenvoorzitter Jan Kalff een brief gestuurd om zijn “verwondering” uit te drukken. “Hij heeft als een van de weinigen mijn privéolitiekenummers. Hij had me mogen bellen.”

Niet bekend

Het bod van Fortis lag uiteindelijk ruim 7 procent hoger dan dat van ABN Amro. Ook van het bestaan van de zogeheten 'gifpil' die de Generale Bank afgelopen weekeinde in werking stelde (een kapitaalsverhoging van 10 procent nadat het bod van ABN Amro als vijandig was bestempeld) “had ABN Amro kunnen weten wanneer men zich grondig had voorbereid”, aldus Duplat. “Als ze dat niet hebben gezien of slecht hebben ingeschat dan is dat een zaak die mij niet aanbelangt maar die de adviseurs aanbelangt.” Duplat meent overigens dat in Nederland veel verdergaande beschermingsconstructies bestaan dan “een klein gifpilletje van 10 procent.”

Vanmiddag keurt de bankcommissie waarschijnlijk de gifpilolitiekeprocedure goed. De aandeelhouders zijn volgens de bankcommissie niet geschaad, omdat Fortis meer biedt voor hun aandelen dan ABN Amro. Nu ABN Amro zich heeft terug getrokken, is er geen tegenbieder meer die het gebruik van de gifpil kan aanvechten.

    • Brigit Donker