W. Westerbos

W. Westerbos is als directeur in dienst getreden bij de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zonen B.v. te IJlst. Westerbos heeft bij Hunter Douglas Europe B.V. gewerkt. Per 1 juni heeft hij de functie van algemeen directeur overgenomen van W.J. Attema.