Voorzitter Helgers akkoord; Fractie CDA wil van partij 'meer ruimte'

DEN HAAG, 8 JUNI. De Tweede-Kamerfractie van het CDA moet de komende parlementaire periode van de partij meer ruimte krijgen dan tot nog toe.

Alleen dan kunnen de “eigenzinnige en markante politieke keuzes” van het CDA krachtiger doorklinken in het publieke debat.

Dat bepleitte CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer afgelopen zaterdag tijdens een partijraad in Zutphen over de verkiezingsnederlaag. Tussen 1994 en 1998 kwamen partij en fractie regelmatig met elkaar in conflict, onder meer door het streven van de partij om de fractie vergaand te vernieuwen. Partijvoorzitter Helgers zei zaterdag het “vanzelfsprekend” te vinden dat de fractie de gevraagde ruimte krijgt, nu de vernieuwingsoperatie voltooid is.

De partij discussieerde zaterdag op basis van een partijnotitie over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag, waarbij het CDA vijf zetels verloor. De partij had juist gerekend op stabilisatie of zelfs lichte winst. De partij schaarde zich achter de verklaring van het partijbestuur dat de lijsttrekker nog te onbekend was geweest en het politieke debat teveel werd overheerst door bekende politieke leiders zoals Bolkestein en Kok. Helgers stelde ter verbetering een actieplan voor om meer te investeren in communicatie met de pers en met moderne maatschappelijke organisaties als Amnesty International.

De slechte prestaties van De Hoop Scheffer tijdens bij voorbeeld het slotdebat op de televisie kwamen zaterdag minder ter sprake. Volgens peilingen zou dit tegenvallend optreden het CDA drie à vier zetels gekost hebben. Campagneleider Schripsema zei hierover het vorige weekeinde dat de lijsttrekker te vermoeid was om het debat goed te kunnen voeren. “Jaap de Hoop Scheffer was afgedraaid; niet in conditie,” aldus Schripsema. Ook de Bossche burgmeester Rombouts, voorzitter van de commissie die nieuwe kandidaten recruteerde, liet in de pers weten dat De Hoop Scheffer had gefaald bij het voor het voetlicht brengen van de CDA-boodschap.

De CDA-voorman ging zaterdag nauwelijks op deze kritiek in. Wel zei hij dat de fractie open staat voor kritiek uit de partij. “Maar dat moet dan wel open kritiek zijn. Niet anoniem of betweterig van de zijlijn. De fractie moet de kans krijgen vanuit vaste waarden nieuwe wegen in te slaan”, aldus De Hoop Scheffer.

De partijraad nam verder een resolutie aan om Kamerleden meer in staat te stellen tijd vrij te maken voor activiteiten in de regio waaruit ze voortkomen.