THE ECONOMIST

George Orwell had een cynische kijk op sportbeoefening. Serieuze sportbeoefening heeft niets met eerlijke competitie te maken, schreef hij. “Sport is oorlog, maar dan zonder schieten.” The Economist haalt de schrijver aan in een speciale sportbijlage die inhoudelijk aangenaam afwijkt van de gemiddelde voetbal- en tennisspecial die men dezer dagen bij veel dag- en weekbladen aantreft.

Sport en geld, sport en politiek, sport en televisie, het bovenmenselijke van sporters - het komt allemaal aan de orde zonder dat de stukken in voor de hand liggende anekdotiek vervallen.

De nucleaire activiteiten van India en Pakistan moeten leiden tot scherpere sancties, vindt The Economist. Een verdubbeling van de inspanningen om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan is absolute noodzaak.

Hans van den Broek wordt geportretteerd als uitbreider van de Europese Unie, die zich niet snel de kaas van het brood laat eten. Ervaren, competent en na het huwelijk van zijn dochter zelfs met een beetje glamour, blijft hij toch “in veel opzichten grijs, zelfs kleurloos: meer een bureaucraat, zo lijkt het, dan een politicus”. Een beetje meer geïnspireerd leiderschap kan de EU eigenlijk wel gebruiken.