Roep om militaire actie in Kosovo krachtiger

ROTTERDAM, 8 JUNI. De internationale gemeenschap beraadt zich intensief over de crisis in Kosovo; daarbij gaan de gedachten steeds duidelijk uit naar een militaire actie. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie praten vandaag in Luxemburg over nieuwe sancties tegen Servië.

Bij hun laatste bijeenkomst, op 25 mei, werd nog besloten deze sanctie uit te stellen in afwachting van overleg tussen de Serviërs en de Albanezen. Dat overleg is inmiddels afgebroken en het Servische geweld is toegenomen. De Duitse minister Kinkel pleitte vanochtend voor “preventieve” NAVO-acties in Kosovo, om “Albanië en Macedonië te tonen dat een escalatie vanuit Kosovo niet aanvaardbaar is”.

In de Veiligheidsraad van de VN werken de VS en Groot-Brittannië aan een resolutie die de NAVO moet machtigen “alle noodzakelijke maatregelen” (inclusief het gebruik van geweld) te nemen om een eind te maken aan het Servische geweld in Kosovo tegen de Albanezen.

Een dergelijke formulering werd in november 1990 gebruikt toen de Amerikanen van de Veiligheidsraad het groene licht kregen voor militaire actie tegen Irak.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, zei gisteren dat de Joegoslavische president Miloševic met het geweld in Kosovo “de drempel heeft overschreden”. “Het gebruik van tanks en van artillerie tegen centra van de burgerbevolking is volstrekt onaanvaardbaar in het moderne Europa”, aldus Cook. Hij beschuldigde de Serviërs van het scheppen van “een nieuwe apartheid” door hun etnische zuiveringen in Kosovo. De Britse premier Blair deed gisteren telefonisch een beroep op de Russische president Jeltsin om te helpen een eind te maken aan “de barbarij” van de Serviërs.

De Nederlandse minister van Defensie, Voorhoeve, zo meldt onze Haagse redactie, pleitte gisteren in het tv-programma Buitenhof voor uitschakeling van militaire doelen in Servië door de NAVO. “We kunnen niet opnieuw een Balkanoorlog in Europa hebben. Het is in ieders belang om dit zo vroeg mogelijk te stoppen”, aldus Voorhoeve. Volgens de minister kan gedacht worden aan precisie-bombardementen op militaire doelen. Maar er zijn ook andere middelen. “Te denken valt aan een uitbreiding van het vliegverbod”, aldus de minister. Europees commissaris Van den Broek zei vanmorgen voor de radio eveneens voor militair ingrijpen te zijn. De internationale gemeenschap mag niet terugschrikken voor het inzetten van militaire middelen als Miloševic doorgaat met etnische zuiveringen in Kosovo, meent hij. Tot zover onze Haagse redactie.

Later deze week komen de NAVO-ministers in Brussel bijeen en vrijdag vergaderen de ministers van de landen van de Contactgroep (de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië) over de crisis. Volgens The New York Times is de Amerikaanse regering inmiddels bereid tot nieuwe sancties tegen Belgrado. Dezelfde krant meldde dat het bewind in Belgrado nu instemt met de komst van buitenlandse waarnemers die in Kosovo onbelemmerd poolshoogte zouden mogen nemen. Tot nu toe heeft het bewind zulke waarnemers geweerd. Zelfs het Rode Kruis kreeg geen toegang tot het strijdgebied in westelijk Kosovo.

In het noorden van Albanië bestuderen vandaag NAVO-deskundigen hoe men de vluchtelingencrisis meester kan worden. De schattingen van het aantal vluchtelingen uit Kosovo variëren van twaalf- tot twintigduizend. Met name zal worden bestudeerd welke rol NAVO-eenheden en logistieke hulp van de NAVO kunnen spelen. Volgens Tirana zal de NAVO-aanwezigheid in het noorden van Albanië permanent zijn. (Reuters, AFP, AP)