Lager resultaat voor papiermaker Parenco

Krantenpapierproducent Parenco heeft in 1997 een lagere omzet en minder winst gemaakt. Dat is zowel het gevolg van lagere verkoopprijzen als de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Nadat in de loop van 1997 vraag en aanbod al beter in evenwicht kwamen, verwacht Parenco in 1998 “een beter resultaat”.

De omzet daalde in 1997 van 517,7 miljoen gulden naar 415,6 miljoen gulden, terwijl de nettowinst met 15,6 miljoen omlaag ging naar 33,6 miljoen gulden. Daar staat tegenover dat het bijna 800 werknemers grote bedrijf in het verslagjaar fors investeerde in de ombouw van een papiermachine en een ontinktingsinstallatie.

Dat levert een uitbreiding van de productiecapaciteit op van 410.000 naar 460.000 ton per jaar, terwijl ook de kwaliteit van het voor 74 procent uit oud-papier gemaakte product er op vooruit gaat. In 1998 verwacht Parenco geen uitbreiding van de capaciteit bij haar Europese concurrenten, zodat de prijzen niet onder druk zullen staan.