Korpschef bepleit meebetalen clubs aan inzet politie

ROTTERDAM, 8 JUNI. De clubs in het betaald voetbal moeten meebetalen aan de inzet van politie rond voetbalwedstrijden. Dat vindt de Arnhemse korpschef C. Bakker, die in de Raad van Hoofdcommissarissen belast is met voetbalzaken.

De hoofdcommissaris wil een soort legesverordening instellen voor de voetbalcompetitie. De jaarlijkse heffing kan gebaseerd worden op de politiekosten in het voorgaande seizoen. Bakker wil een korting toekennen aan clubs waarbij de politie-inzet afneemt.

Volgens de Arnhemse hoofdcommissaris is de grens bereikt “dat burgers bereid zijn te betalen voor de politie-inzet bij evenementen waaraan sommige personen en organisaties, zoals de voetbalclubs, veel geld verdienen”. “De burger ziet dat politie een schaars goed is in Nederland. De toename van de inzet bij grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden, gaat meer en meer ten koste van het toezicht op andere plaatsen”, zegt Bakker.

Het kabinet staat op het standpunt dat politiekosten uit principe niet worden doorberekend. Maar volgens de korpschef is er geen sprake van het kopen van politie. Bakker: “Het kan nooit zo zijn dat een club met veel geld een bepaald aantal agenten huurt. Ook de beslissing of een wedstrijd al dan niet wordt verboden, blijft de onafhankelijke afweging van politie en korpsbeheerders.”

Het Kamerlid J. Rijpstra (VVD) steunt het voorstel van Bakker. Volgens Rijpstra moeten clubs in het betaald voetbal zelfs hun licencie verliezen wanneer ze te weinig investeren in de veiligheid in en rond het stadion.

Het optreden van politieagenten bij voetbalwedstrijden kostte de schatkist het vorige seizoen bijna vijftien miljoen gulden. Dat was zestien procent meer dan in het seizoen daarvoor. In 1994 spraken de politiebestuurders nog met elkaar af dat de kosten van de politie-inzet in het betaald voetbal jaarlijks met tien procent moest dalen.

De KNVB voelt niets voor het voorstel van Bakker. Volgens een woordvoerder is de openbare veiligheid buiten de stadions de verantwoordelijkheid van de overheid. “Bezoekers moeten binnenkort al 25 gulden gaan betalen voor de persoonsgebonden clubkaart. Een extra heffing vinden wij buitenproportioneel”, zegt de woordvoerder. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie de voorstellen van korpschef Bakker af te wachten. Bakker wil zijn plannen eerst bespreken met de andere korpschefs. Na de formatie wordt het voorstel naar het nieuwe kabinet gestuurd.