Haagse tramtunnel

Liever had hij gezwegen, ir. E. Horvat (NRC Handelsblad, 5 juni). Bedankt dat u het niet heeft gedaan. U heeft natuurlijk volkomen gelijk: vandaag is het de tramtunnel, gisteren was het de verlengde landscheidingsweg, het gedeeltelijk weer afgebroken Prins Bernardviaduct - zo zijn er nog veel projecten die door halfslachtigheid en slechte voorbereiding de mist in zijn gegaan.

Ook in het geval van de tramtunnel was de gemeente al gewaarschuwd, niet alleen waren twijfels geuit over het budget maar ook over zaken als de geplande parkeervoorzieningen.

Heeft het te maken met de tweedeling die deze stad altijd heeft gekenmerkt? Of ligt het aan het onwillige ambtenarenapparaat dat participerende stadsgenoten vooral als lastig ervaart?

Feit is dat Den Haag in bestuurlijk opzicht weer gezichtsverlies lijdt. Wat de achtergronden zijn van de Haagse onbeholpenheid kan tot in lengte der dagen wel onderzocht worden, het is voor de Haagse bevolking van belang dat deze stad naar een hoger plan getild wordt. Dat kan heel simpel: wees open en eerlijk. Dan wordt het ècht wel geaccepteerd dat er ook fouten gemaakt worden.

    • Paul Lamers
    • Bewonersorganisatie Stationsbuurt den Haag