Fortis wint strijd om Generale Bank van ABN Amro

BRUSSEL/ROTTERDAM, 8 JUNI. Bankverzekeraar Fortis (VSB, Amev, MeesPierson) heeft de strijd om de Belgische Generale Bank gewonnen. ABN Amro trok zich afgelopen weekeinde terug nadat de Belgische bank het Nederlandse bod als vijandig had bestempeld en Fortis 10 procent nieuwe aandelen had toegezegd.

Volgens bestuursvoorzitter Maurice Lippens van het Belgisch-Nederlandse Fortis heeft koning Albert de overname door Fortis toegejuicht. Lippens noemde het nieuws voor de vorst zelfs “het mooiste cadeau voor zijn verjaardag” op zaterdag.

Het bestuur van de Generale Bank zegt tot de beslissing van het toedienen van de gifpil (uitgifte van nieuwe aandelen) te zijn gekomen omdat het bod van ABN Amro “zou uitlopen op het ontmantelen of het verkopen aan derden van diverse sectoren van de bank”.

ABN Amro stelt geen eerlijke kans te hebben gekregen. Ze verwijt de toezichthoudende Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) dat die “geen duidelijkheid” wist te scheppen over de spelregels. Ook constateert ABN Amro stemmingmakerij.

Volgens CBF-voorzitter J-L. Duplat is van politieke druk of vuil spel geen sprake geweest; de regels zijn gerespecteerd. Vanmiddag komt de Commissie bijeen om de kapitaalsverhoging van de Generale Bank goed te keuren.

Lippens wees de kritiek van ABN Amro van de hand dat Fortis dankzij de hulp van politici de Generale Bank in handen zou willen krijgen. “Mocht ik meneer Kalff geweest zijn, dan had ik veel tijd besteed met begrijpen hoe het in België gaat”, aldus Lippens gisteren. “Mensen die met arrogantie naar België komen of de regels niet kennen hebben problemen. Het is moeilijk in België, iedereen weet het.”

Kalff erkende de positie van de directie, met zes leden aanwezig in het 28-koppige bestuur, niet goed te hebben ingeschat. “De directie van de Generale was voor ons bod en zij heeft ons laten weten het ontzettend jammer te vinden dat het nu zo gelopen is. Blijkbaar heeft zij toch niet de leiding over de bank.” Naast de directieleden hebben ook vertegenwoordigers van aandeelhouders zitting in het bestuur. Het besluit om het bod van ABN Amro als vijandig te beschouwen werd genomen met een meerderheid van achttien stemmen tegen zeven en één onthouding. Het besluit tot de kapitaalsverhoging werd genomen met zeventien stemmen tegen negen. Beleggers leken vanochtend opgelucht over het mislukken van het bod van ABN Amro. De koers stond tegen de middag 1,70 gulden hoger op 49,70. Fortis Amev, het Nederlandse deel van het concern, verloor 2,50 gulden op 118,70.