Fortis wil spoedig gesprek; Positie van top G-Bank ter discussie

BRUSSEL/ROTTERDAM, 8 JUNI. De positie van de directie van de Generale Bank wankelt. De vijf directieleden hebben zich tot het laatst een warm voorstander getoond van het bod van ABN Amro. De nieuwe moeder Fortis wil zo snel mogelijk met het management om tafel gaan zitten.

Bestuursvoorzitter E. Davignon van de Generale Maatschappij, de grootste aandeelhouder van de Generale Bank, erkende zaterdag dat de directie zich tegen de uitgifte van extra aandelen had gekeerd. “Maar ze beloofde het besluit daartoe wel loyaal uit te voeren”, verklaarde Davignon na vijftien uur vergaderen. Dankzij de zogeheten gifpil kreeg Fortis dit weekeinde 10 procent extra aandelen in handen, waardoor de kansen van ABN Amro verkeken waren.

Voorzitter Maurice Lippens van Fortis AG, de Belgische tak van het concern, wilde zich dit weekeinde niet uitlaten over de houding van de directie maar hij eiste snel duidelijkheid. “We moeten met die mannen om de tafel zitten”, aldus Lippens. “Tot nog toe geloof ik die mensen, maar het is onduidelijk wat er de laatste dagen precies is gebeurd.” Lippens liet weten er niet voor terug te schrikken om de directieleden eventueel te ontslaan. “Als de waarheid anders zal blijken te zijn, dan moeten ze de gevolgen dragen”. Hij trok een vergelijking met de bestuurder Theo Peeters van Bank Brussel Lambert. Die moest in 1992 het veld ruimen toen de door hem voorgestane overname door ING niet doorging.

De Belgische vakbonden maken zich vooral zorgen om de werkgelegenheid bij de Generale Bank. De christelijke vakbond LBC sprak de vrees uit dat de duurdere overname door Fortis de Generale Bank vijfduizend arbeidsplaatsen kost. “Een overname door ABN Amro ging uit van een groeiscenario”, zei LBC-afgevaardigde Laenens. Voorzitter Lippens van Fortis AG zei gisteren dat hooguit tweeduizend banen zullen verdwijnen, zonder gedwongen ontslagen. Hij verklaarde dat zijn groep niet “een te hoge prijs betaalt en zeker niet ten koste van het personeel”.

De Belgische media zijn verdeeld over het verzet tegen ABN Amro. “Andermaal doet België zijn reputatie als onbetrouwbaar en wat smoezelig landje alle eer aan”, schrijft de Financieel Economische Tijd in een speciale maandageditie. “De toekomst zal uitwijzen of de zogenaamde Belgische oplossing voor de Generale Bank de beste oplossing was. Het project stoot op veel twijfels.” Volgens Le Soir, die direct kritisch was over het tegenbod van ABN Amro, is er “niets illegaals” aan de manier waarop Belgische bedrijven worden beschermd. “Maar het is wel betreurenswaardig dat men nog altijd in België is aangewezen op dezelfde oude methodes die enkel defensief zijn.” Geen reden echter voor Nederland om “dit kleine land te kleineren wegens zijn protectionistisch kapitalisme”, want daar heeft België geen patent op. Probeer maar eens een bod uit te brengen op een “van de Nederlandse parels, een Duitse of een Franse bank”.