EU-voorzitterschap

Met verbazing heb ik het artikel van Jean Penders over het Britse EU-voorzitterschap (NRC Handelsblad, 26 mei) gelezen. Ik geloof niet dat iemand met actuele kennis over wat zich binnen de EU afspeelt, het Britse voorzitterschap aan de hand van de negatieve kwalificaties van de heer Penders zal herkennen. De vijf punten van kritiek die hij noemt vragen om een reactie:

De problemen tussen de EU en Turkije dateren van voor het Britse voorzitterschap. Ankara heeft duidelijk gemaakt dat het waardering heeft voor de - niet geringe - inspanningen van het Britse voorzitterschap ter verbetering van de relatie tussen Turkije en de EU. Het kost nu eenmaal tijd om gevoelige onderhandelingen, zoals die over het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank (ECB), op het niveau van regeringsleiders af te ronden. Maar wat telt is dat het overeengekomen besluit tot ver in het volgende decennium garant staat voor een sterke leiding van de ECB. Met de Midden-Oostenconferentie in Londen, en door de bezoeken aan de regio van minister Cook van Buitenlandse Zaken en minister-president Blair, heeft het Verenigd Koninkrijk de EU opnieuw bij het vredesproces betrokken. Het is niet waar dat het Britse voorzitterschap de EU buiten beeld heeft gehouden bij de benadering van de problemen rond Kosovo. Het voorzitterschap heeft Kosovo, evenals andere belangrijke buitenlands-politieke onderwerpen, uitgebreid binnen de EU aan de orde gesteld voorafgaande aan bijeenkomsten in andere fora. Het voorzitterschap heeft volledig rekening gehouden met de meningen binnen de EU en heeft de overige lidstaten volledig geïnformeerd over wat elders besproken is. Er heeft binnen de EU over Kosovo en andere vraagstukken betreffende het voormalige Joegoslavië, zowel op ministerieel als op ambtelijk niveau, zelfs veel meer overleg plaatsgevonden dan gebruikelijk. Tijdens de vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op 25 mei is overeenstemming bereikt over een krachtige reactie van de EU op de kernproeven in India. Anders dan in Nederland heeft deze reactie in India zeer veel publiciteit gekregen.

    • Britse Ambassadeur in den Haag
    • Rosemary Spencer