Clusterindeling kost 300 varkenshouders in N-Brabant bedrijf

DEN BOSCH, 8 MEI. Noord-Brabant, waar bijna de helft ligt van alle varkensbedrijven in Nederland, wordt verdeeld in zes clusters waarin per cluster duizend varkensbedrijven worden toegelaten. De clusters zullen een kilometer breed worden en van elkaar worden gescheiden door varkensvrije zones. Dit betekent dat voor vijf procent van de huidige zesduizend bedrijven geen plaats meer zal zijn.

Dit zijn de gevolgen die komen boven op die van de Herstuctureringswet varkenshouderij die begin april door de Eerste Kamer werd aangenomen en die een inkrimping van het aantal varkens met vermoedelijk 20 procent en mogelijk 25 procent in het jaar 2000 voorziet.

De provincies waar de varkenssector hoofdzakelijk is geconcentreerd hebben de kabinetsformateurs per brief gevraagd om voor deze operatie in tien jaar tijd 4,5 miljard gulden te reserveren. Noord-Brabant vraagt van dat bedrag ongeveer de helft omdat in die provincie met 44 procent het meeste varkens zitten.

De vertegenwoordigers van het Platform reconstructie varkenshouderij in Noord-Brabant zeiden vanmorgen bij de presentatie van de plannen dat Noord-Brabant zich “massief zal inzetten om iets van de plannen te maken”. In het platform zitten naast de provincie ook de Brabantse Milieufederatie, de Noord-Brabantse christelijke boerenbond, vertegenwoordigers van de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw en van de gemeenten.

Burgemeester J.A.M. Vos van de Brabantse gemeente Someren wees erop dat het dreigende verlies van arbeidsplaatsen in vooral de kleinere gemeenten tot nogal wat problemen zal leiden. Met de Brabantse reconstructie gaan naar schatting 4.500 tot 5.000 arbeidsplaatsen verloren.

De Brabantse varkensvoorman C. Das zei dat de beoogde bufferzones er vooral voor zijn bedoeld voor het blokkeren van het klassieke varkenspestvirus, dat in het afgelopen jaar aan negen miljoen varkens het leven kostte en tot ontwrichting in deze sector leidde. Hij zei ook dat de plannen zoals die vanmorgen werden gepresenteerd de bedoeling hebben te komen tot een “sterke sector die de concurrentie met het buitenland aankan”.

De Brabantse gedeputeerde P. van Geel wees op het belang van de duurzaamheid ook voor het milieu dat van deze reconstructieplannen moet uitgaan.