Verslaan wereldindex nu fluitje van een cent

Het verslaan van de index die de wereldwijde aandelenrendementen weergeeft is momenteel niet al te moeilijk. Van de twaalf aandelenfondsen in bovenstaande grafiek worden er slechts drie door de zogeheten MSCI-index verslagen. Een heel verschil met het afgelopen jaar toen geen enkel aandelenfonds erin slaagde de index van Morgan Stanley te verslaan. Alleen Rolinco blijft een straatlengte achter de index aanhobbelen: dit fonds van Robeco is het enige dat over de afgelopen maand een negatief rendement heeft geboekt.

Waarom de meeste fondsbeheerders er in slagen de wereldindex te verslaan is simpel. “In die wereldwijde index weegt Azië voor 15 procent mee. Van alle beleggingen in ons fonds hebben we slechts 1 procent gestoken in Japan. Voor de rest hebben we ons volledig uit het Verre Oosten teruggetrokken”, verklaart fondsbeheerder A. Zeldenrust van Van Lanschot Global Equity Fund. “Daardoor is het verslaan van de index momenteel redelijk gemakkelijk.”

Het aandelenfonds van Van Lanschot behaalde over de laatste twaalf maanden een rendement van 34,4 procent. Plannen om de geringe belangen in Japan te verkopen heeft Zeldenrust nu niet. Maar optimistisch over de gang van zaken in het Verre Oosten is hij allerminst. “Nu pas beginnen de gevolgen van de Aziatische crisis duidelijk te worden. Vorig jaar dachten we dat het allemaal mee zou vallen, maar de recessie begint zich nu pas echt te tonen.”

Veel optimistischer is Zeldenrust over de beleggingen in Europa die een hoger rendement beginnen te bieden dan de Amerikaanse. “We brengen het accent van de Amerikaanse beleggingen daarom terug: Europa weegt bij ons nu al voor 52 procent mee en dat zal in de komende tijd alleen maar meer worden.”

De MSCI-index voor de aandelenrendementen in de Verenigde Staten was in mei 2,9 procent negatief. Over de laatste twaalf maanden bedroeg het rendement 36,5 procent. Gemiddeld genomen was het rendement van Europese aandelen in mei met 1,1 procent nog net positief. Over de laatste twaalf maanden werd gemiddeld echter een winst van bijna 50 procent behaald, iets hoger dan het rendement van Nederlandse fondsen.