Pi

Naar aanleiding van het stuk van Dirk van Delft over pi (bijlage W&O, 30 mei): Het volgende rijmpje heb ik van mijn leraar Wiskunde, de heer A.M.Overing (RHBS Vlissingen, ca. 1948). Mogelijk heb ik een decimaaltje fout, maar dat moet toegeschreven worden aan mijn geheugen. Ik heb geen tabel met 'pi-decimalen' bij de hand en kan het rijmpje dan ook niet beter reconstrueren.

'Als 'k ooit o vader Archimeed Uw schoon getal nog mocht vergeten Betokkelt rijmlend prulpoeet Zijn al wat gesleten lier Schijnt zijn rijmpje zwak Wil aub bedenken Dat hij Uw schoon getal Mocht in rijmmaat schenken.' Wellicht is 'aub' 'a.u.b.' , dus 1 1 1 en niet 3. Ook weet ik niet meer hoe het met de nullen ging.

    • Ir. A.C. Poppe