Pakistaanse premier heeft drugsrekening

BERN, 6 JUNI.Het openbaar ministerie in Bern heeft Zwitserse banken een vertrouwelijke circulaire toegestuurd met daarin 350 namen van Pakistaanse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de huidige premier Nawas Sharif, die verdacht worden van het deponeren van drugsgelden op Zwitserse rekeningen.

Naast de huidige premier van Pakistan komen ook oud-premier Benazir Bhutto, Bhutto's echtgenoot Zardari, oud-president Ghulan Ishaq Khan en diverse hoge militairen voor op de lijst van rekeninghouders. De banken worden verzocht hun relaties met de op de lijst voorkomende personen door te lichten.

Sinds 1992 is in Zwitserland een wet van kracht die de banken verplicht verdachte financiële transacties te melden aan het ministerie van Justitie. Ook moeten de banken, zoals in dit geval, inlichtingen verstrekken over hun relatie met verdachte personen, indien het ministerie hierom verzoekt. De banken mogen hun verdachte cliënten niet inlichten over de in gang te zetten onderzoeksprocedure.

De Zwitserse advocaten van het echtpaar Bhutto verklaarden “zeer op te kijken van de jongste activiteiten van Justitie”. “De beschuldigingen over het oppotten van drugskapitaal door onze cliënten zijn nergens op gebaseerd”, aldus de advocaten. (ANP)