Overheid onderschat millenniumbug

DEN HAAG, 6 JUNI. Het millenniumprobleem is voor de publieke sector veel groter dan het kabinet begin dit jaar dacht. Toen ging het nog uit van ruim 47.000 objecten die daar mee te maken kunnen krijgen, nu zijn dat er bijna 235.000.

Dit blijkt uit de inventarisatie die staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) voor het kabinet heeft laten maken van computerfuncties in de publieke sector die verstoord kunnen raken doordat in veel automatiseringssystemen wegens gebrek aan voldoende geheugenruimte de overgang naar het jaartal 2000 niet gemaakt kan worden.

Kohnstamm heeft gisteren de uitkomsten naar de Tweede Kamer gezonden. Van de objecten, waaronder computersoftware voor bijvoorbeeld de uitbetaling van uitkeringen en hardware zoals chips worden gerekend, zijn er zo'n 52.000 'vitaal', op 1 januari waren dat er ruim 10.000. Bij 'vitale objecten' gaat het onder meer om hartbewaking in de ziekenhuizen, het sluizencomplex in de Oosterschelde en de luchtverkeersregeling op Schiphol.

De inventarisatie geeft de stand van zaken op 1 april weer. Toen was naar schatting bijna driekwart van de analyses op de meeste ministeries gereed. Met name Defensie en Verkeer en Waterstaat lopen fors achter op de planning. Die voorzag er in dat op 1 april alle problemen in kaart zouden zijn gebracht. Ook zou op dat moment moeten worden begonnen met de aanpak van het datumprobleem van de vitale objecten. Bij slechts 68 procent van die objecten is dat ook gebeurd, aldus Kohnstamm. Hij constateert wel dat de achterstand op de planning sinds december niet groter is geworden.

De sterke stijging van het aantal geregisteerde objecten is volgens Kohnstamm deels het gevolg van een beter inzicht in de computerprogramma's die zijn ingekapseld in de chips. Daarnaast is de inventarisatie bij de ministeries van Defensie en van Verkeer en Waterstaat op gang gekomen.

In zijn brief kondigt Kohnstamm een steviger aanpak van het probleem aan. Zo moeten de ministers voortaan maandelijks aan hem rapporteren - en aan de ministerraad als ze de planning niet halen. De bewindslieden dienen bij twijfel eerder een tegenonderzoek te laten uitvoeren. Ook moeten de secretarissen-generaal een presentatie maken van het probleem en de aanpak. Die zal een onafhankelijke deskundige dan beoordelen.

In augustus spreekt het kabinet opnieuw over het millenniumprobleem. Dan zal worden besloten op welke wijze het probleem financieel in de begroting voor 1999 moet worden verwerkt.