MONDRIAAN

Marcel Worms: Pictures at a Mondrian Exhibition. Emergo EC 3935-2.

Toen Piet Mondriaan in 1944 overleed, bleef in zijn New-Yorkse atelier het schilderij Victory Boogie Woogie onvoltooid op de ezel achter. De titel van het werk illustreert dat Mondriaan zich liet beïnvloeden door de muziek, door de jazz in het bijzonder.

Omgekeerd heeft ook Mondriaan componisten beïnvloed. Op de cd Pictures at a Mondrian Exhibition van pianist Marcel Worms staan weliswaar geen componerende tijdgenoten die Mondriaans invloed daadwerkelijk ondergingen, zoals Jacob van Domelaer, maar wel stukken van hedendaagse componisten die op verzoek van Worms een Mondriaan-composities schreven. Theo Loevendie componeerde het aforistische Red, Yellow and Blue en Willem Breuker leverde met Underberg een dialoog voor piano en metronoom, omgeven door twee springerige delen. David Little hield het, in de compositie die de cd haar titel geeft, bij eigengereide jazz-, dan wel geoliede boogie-ladders. Verder zijn op deze cd werken te vinden van door jazz beïnvloede componisten als Stravinsky en Schulhoff, oorspronkelijke boogie-stukken zoals die van Meade Lux Lewis, terwijl ook het sobere spel met horizontale en verticale lijnen van Anton Webern is vastgelegd.

Het thema Mondriaan heeft geresulteerd in een mooie caleidoscoop. In welke mate er sprake was een wederzijdse beïnvloeding tussen Mondriaan en de 'oudere' componisten, blijft ongewis. Maar het accurate, bevlogen, en waar nodig heerlijk swingende spel van Worms vertelt ook eigenlijk een ander verhaal: Mondriaan is geen man van het museum, maar een persoonlijkheid die tot op de dag van vandaag prikkelt tot stellingname. Ook in muzikaal opzicht.

    • Emile Wennekes