Meer kapitaal voor Europese Investeringsbank

LUXEMBURG, 6 JUNI. De Europese ministers van Financiën hebben gisteren unaniem besloten het kapitaal van de Europese Investeringsbank (EIB) te verhogen van 62 miljard ecu tot 100 miljard ecu (222 miljard gulden). Redenen voor de verhoging zijn de extra investeringskansen die het gevolg zijn van invoering van de euro en expansie in Oost-Europese landen. Het statutaire plafond voor leningen van de EIB wordt verhoogd tot 250 miljard ecu.