Luxemburg tegen belastingwet

LUXEMBURG, 6 JUNI. De Luxemburgse regering heeft de Europese Commissie gisteren meegedeeld niet akkoord te kunnen gaan met een Brussels voorstel voor wetgeving dat beoogt inwoners van de EU te verbieden hun geld in andere lidstaten te beleggen om de belastingen te ontwijken. Luxemburg trekt met zijn lage belastingtarief veel spaargeld uit buurlanden als België, Nederland en Duitsland aan. De Luxemburgse minister van Economische Zaken Robert Goebbels acht het minimum-belastingpercentage van 20 procent in het voorstel van Commissaris Mario Monti (belastingzaken) te hoog. Ook vindt hij het onjuist dat beleggingen in Eurobonds (obligaties) er onder vallen. (Reuters)