Kerkelijk huwelijk (9)

De oecumenische huwelijksinzegening tussen Marilène en Maurits is aanleiding geworden tot hevige commotie. Rekkelijken vliegen preciesen in de haren, kommaneukers de wat liberaler gelovigen. Nu de 'treurigheid van weleer' weer dreigt op te laaien is het verstandig bij de verslaglegging ook wat taalgebruik betreft de puntjes op de i te zetten. Het is goed te weten dat rooms-katholieken nooit ter, maar wel te communie gaan. Kennelijk zijn alleen roomsen en ex-roomsen van dit taalgebruik op de hoogte.

    • J.W.J. Megens