Kerkelijk huwelijk (8)

Het recht is een al eeuwen beproefd middel tot maatschappelijke scheiding en onderscheiding. Het deelt ieder het zijne toe op grond van onderscheidende feiten en omstandigheden.

Wij zijn getuige geweest van het in een kerkgebouw gevierde huwelijk van prins Maurits en Marilène van den Broek - bij uitstek een gebeurtenis van vereniging en niet van scheiding. Achteraf is daarover consternatie ontstaan. Wij zijn getuige geweest van een nieuwe figuur - waaraan blijkens de mededelingen van pastoor Oostvogel al jaren behoefte bestaat en die al jaren wordt gepraktiseerd. Christenen van verschillende sektarische komaf volvoeren een rite in de geest van de bijbel. Tafelviering werd dat genoemd. De praktijk vindt kennelijk een nieuwe vorm voor een maatschappelijk proces waaraan op dit moment behoefte bestaat. Als jurist denk ik dan bij mezelf: geen kerkrecht van een bestaande sekte, maar een nieuwe rechtsfiguur sui generis. Door aldus te onderscheiden kan het recht verenigen. Laten we ons verheugen dat dit in Nederland mogelijk is zonder te vervallen in moordpartijen zoals die nog maar enkele eeuwen geleden ook in deze gebieden niet onbekend waren.

    • P.A. Huidekoper