Kerkelijk huwelijk (7)

Mag ik als ongelovige de kerken een tip geven: als u het van belang acht geloofwaardig over te komen, houdt dan na zoveel eeuwen eens op met dat kiften en ruziën over uw vermeende waarheden. U maakt u ten overstaan van velen compleet belachelijk. Als niet-christen heb ik altijd begrepen dat u ernst wilde maken met iets als 'naastenliefde'. Laat dát nou eens in de praktijk zien, in plaats van uw gekrakeel over de vraag of een priester uit de ene kerk nou wel of niet aan leden van een andere kerk een stukje brood mag geven, en of dat nou het echte of alleen het zinnebeeldige lichaam van Christus is, en of je je daarmee nou wel of niet aan afspraken tussen die kerken gehouden had. Als u zich in dát soort discussies blijft verlustigen, zal uw ondergang alleen nog sneller gaan. Dan rest nog de vraag: 'Wil de laatste christen het licht uitdoen?' (En of die RK, of protestants is, zal mij een zorg zijn.)

    • Drs. Guus J. den Besten