Kerkelijk huwelijk (4)

Nederland en de hele wereld heeft het weer kunnen meemaken: een prinselijke huwelijksvoltrekking 'oecumenisch' (?) en het autoritaire, zichzelf verheffende instituut gevestigd in het oude Rome. De lokale en landelijke filialen worden nog steeds gedwongen de repressie van dat instituut te ondergaan, ook Anno Domini 1998.

Wat een angst en vrees moeten de ondergeschikten hebben, te weten, dat zij bij afwijking van dat 'gezag' wel kunnen afzien van een plaats in de hemel. Wat een belediging dat de koninklijke familie zich schuldig heeft gemaakt aan 'illegale' praktijken en dat er niet gebeden werd voor het rooms gezag.

Ik stond en sta perplex, dat mensen zich kunnen laten manipuleren en dat de vrijheid van religie, zoals door Willem van Oranje werd voorgestaan, in een democratische, constitutionele monarchie als ons land, op deze wijze werd aangetast. Waar blijft nu de katholiciteit van de christelijke kerk? Wie het weet mag het mij zeggen.

    • A.A.C. Rijnhout