Kerkelijk huwelijk (1)

Nu er zoveel ophef wordt gemaakt over het feit dat tijdens het kerkelijk huwelijk van prins Maurits en mevrouw M. van den Broek zowel protestanten als katholieken ter communie zijn gegaan wil ik erop wijzen dat er niets nieuws onder de zon is. Tijdens de kerkelijke viering van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas à Kempis in 1971 in de Nieuwe Michaelskerk te Zwolle gingen voor kardinaal Alfrink en de protestantse theoloog prof. O. de Jong.

Tijdens deze oecumenische kerkdienst gingen zowel protestanten van verschillende richtingen als katholieken ter communie, die werd uitgereikt door de kardinaal én professor De Jong. Bij deze dienst waren burgerlijke en kerkelijke 'hoogwaardigheidsbekleders' aanwezig, waarbij katholieken van zowel de progressieve als de behoudender richting als de 'Vereniging tot Behoud van de Latijnse Liturgie'. Het verbaast mij dan ook zeer dat er over de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag zoveel ophef wordt gemaakt, temeer omdat de communie c.q. het avondmaal stoelen op dezelfde gebeurtenis die in de bijbel wordt beschreven.

    • Jacob H.S.M. Veen