Congres bepleit bredere aanpak drugsverslaving

UTRECHT, 6 JUNI. In de strijd tegen drugsverslaving moeten autoriteiten niet langer vertrouwen op louter een repressieve justitiële benadering. Samenwerking tussen politie, justitie en hulpverleners biedt meer perspectief, waarbij het uitgangspunt is beperking van de schade voor het individu en de samenleving. Met dit advies is gisteren in Utrecht een driedaagse Europese drugsconferentie afgesloten, waaraan zo'n vijfhonderd deskundigen uit dertig Europese landen deelnamen. De Europese verklaring is gericht aan de VN-conferentie inzake drugs die maandag en dinsdag in New York wordt gehouden. De congresgangers menen dat de meeste drugsgebruikers geen problemen opleveren en dat ze in de eerste plaats als consument moeten worden behandeld.